Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Aanbesteding

Omschrijving begrip

Aanbesteden wil zeggen dat een opdrachtgever een nader omschreven (hoeveelheid) werk op de markt brengt en uitvoerende partijen in de gelegenheid stelt hiervoor een aanbieding (offerte) te doen.

Reikwijdte

Het begrip wordt binnen de huidige versie van de Richtlijn gebruikt in de context van de uitvoering van saneringen. Contractvorming en aanbesteding van saneringsprojecten wordt behandeld in de Richtlijn.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.