Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Aanbestedingsregels/-voorwaarden

Omschrijving begrip

De regels en/of voorwaarden waar tijdens de aanbesteding rekening mee moet worden gehouden.

Reikwijdte

In de Richtlijn is informatie opgenomen over het contracteren en aanbesteden van bodemsaneringsprojecten.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.