Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Aanbestedingsstrategie

Omschrijving begrip

Het geheel aan achterliggende overwegingen en motieven dat meespeelt bij de keuze voor een bepaalde aanbestedingsvorm en/of de fasering daarin.

Reikwijdte

In de Richtlijn is informatie opgenomen over het contracteren en aanbesteden van bodemsaneringsprojecten.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.