Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Aanleggen infrastructuur

Omschrijving begrip

Aanleggen van boven- en ondergrondse voorzieningen waarbij in de bodem gewerkt gaat worden. Ondergronds in de regel riolering, kabels en leidingen; bovengronds betreft dit wegen, spoorwegen en vaarwegen.

Reikwijdte

Begrip wordt in de processchema’s van de Richtlijn gebruikt als aanleiding voor het uitvoeren van onderzoek en/of sanering van landbodem. Het onderwerp zelf vormt geen onderdeel van de Richtlijn.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.