Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Aanleggen kunstwerken

Omschrijving begrip

Aanleg van stuwen, bruggen, overlaten, sluizen enz. waarbij in de bodem gewerkt gaat worden.

Reikwijdte

Begrip wordt in de processchema’s van de Richtlijn gebruikt als aanleiding voor uitvoering van onderzoek of sanering van de waterbodem. Het onderwerp zelf vormt geen onderdeel van de Richtlijn.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.