Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Aansprakelijkheid

Omschrijving begrip

Binnen de Wbb wordt het begrip aansprakelijkheid gebruikt om de verantwoordelijkheden en verplichtingen van een initiatiefnemer te definieren.

Reikwijdte

In de huidige Richtlijn komt het begrip slechts zijdelings aan de orde. De inhoudelijke uitwerking van dit thema zal op een later moment plaatsvinden.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.