Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Aardkundige waarde

Omschrijving begrip

Belangrijke landschapsvormen of natuurlijke variatie in geologie. Onder het begrip vallen geomorfologische, geologische, bodemkundige en geohydrologische verschijnselen, zoals stuifzandgebieden, dekzandruggen, hoogveengebieden en stuwwallen. In Europa spreken we over geoheritage. Deze locaties, gebieden of fenomenen kunnen door de overheid worden beschermd.

Reikwijdte

Aan het begrip is binnen de huidige versie van de Richtlijn een apart onderdeel gewijd.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.