Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Acceptant

Omschrijving begrip

Een acceptant is een ontvanger van verontreinigde grond en/of baggerspecie. Grond en baggerspecie gaan over in eigendom van de acceptant.

Reikwijdte

In de Richtlijn beperkt de informatie zich tot de bedrijven/depots voor opslag (en kosten van de opslag) van baggerspecie.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.