Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Achtergrondgehalte

Omschrijving begrip

Een op basis van meerdere onderzoeken vastgesteld verhoogde concentratie van een bepaalde stof in een afgebakend gebied dat beleidsmatig is vastgesteld en binnen dat gebied als referentiewaarde van dat gebied geldt. Tevens geldt dit bij saneringen als terugsaneerwaarde.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt volstaan met verwijzingen naar documenten en/of websites waarin het begrip inhoudelijk staat uitgewerkt.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.