Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Actieve koolfiltratie grondwater

Omschrijving begrip

Zuiveringstechniek voor grondwater waarbij sprake is van filtratie met actief kool. Actief kool wordt vaak gebruikt in kolommen om organische verontreinigingen uit het water te verwijderen.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe van de techniek, de technische gegevens, het toepassingsgebied, de kosten, de bedrijfszekerheid, de milieubelasting en het ontwikkelingsstadium behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.