Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Actieve nazorg

Omschrijving begrip

Nazorg waarbij er actieve maatregelen genomen moeten worden om de restverontreiniging te controleren (bijvoorbeeld beheer en monitoring).

Reikwijdte

In de Richtlijn is met name informatie opgenomen over de nazorg van landbodemsaneringen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.