Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Activiteitenbesluit

Omschrijving begrip

Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven en stelt eisen ten aanzien van diverse thema's (bijvoorbeeld de milieuaspecten geluid, lucht en bodem). Het Activiteitenbesluit richt zich ook op de lozingen vanuit een inrichting.

Reikwijdte

Het Activiteitenbesluit is in detail beschreven in de Richtlijn, zie [Beleidsblad Activiteitenbesluit].

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.