Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Adviesorganen

Omschrijving begrip

Verzamelbegrip voor enkele instanties die adviseren over bodembescherming (TCB) of waar informatie over bodembeheer te verkrijgen is (Infomil en SCG, beide nu Bodem+).

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt volstaan met een verwijzing naar de websites van enkele belangrijke organisaties.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.