Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Adviseur

Omschrijving begrip

Intermediair tussen opdrachtgever en derden in het kader van onderzoek, planvorming en uitvoering(svoorbereiding) bij het oplossen van bodemsaneringsvraagstukken.

Reikwijdte

In de Richtlijn is op enkele specifieke plaatsen informatie aanwezig over de rol van de adviseur, zoals bij het beheer van in-situ maatregelen en nazorg.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.