Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Afdekken

Omschrijving begrip

Het aanbrengen van een laag (schone grond, verharding of folie) op een verontreinigde bodem teneinde contactrisico’s te beperken.

Reikwijdte

Binnen de Richtlijn staat het begrip beschreven in relatie tot het saneren van verontreinigingen (isolatietechniek).

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.