Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Afweging

Omschrijving begrip

Zorgvuldig en nauwkeurig de aard of strekking van handelingen bepalen.

Reikwijdte

Binnen de Richtlijn richt de informatie zich op het afwegen van saneringsvarianten of de afweging bij de keuze van in te zetten saneringstechnieken in de planvormingsfase van een saneringsproject.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.