Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Amvb

Omschrijving begrip

Algemene maatregel van bestuur. Dit is het uitvoeringsbesluit behorende bij een Wet, en heeft een algemene strekking.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt verwezen naar diverse Amvb's die betrekking hebben op het bodembeleid.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.