Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Arbeidsomstandighedenwet

Omschrijving begrip

De Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg Arbowet) is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen.

Reikwijdte

De Arbeidsomstandighedenwet wordt in detail beschreven in de Richtlijn, zie [Beleidsblad Arbeidsomstandighedenwet].

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.