Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Archeologie

Omschrijving begrip

Archeologie betekent letterlijk de leer of kennis van het oude of de Oudheid (archaios is Grieks voor 'het oude' en logos betekent 'kennis'). Het Nederlandse woord is oudheidkunde. De archeologie houdt zich bezig met materiële resten van vroegere menselijke activiteiten. Aan de hand daarvan probeert de archeoloog iets te begrijpen van de manier waarop mensen vroeger leefden.

Archeologische en cultuurhistorische waarden (culturele overblijfselen uit oude tijden) zijn bijvoorbeeld Romeinse schepen, hunebedden, oude dorpskernen en grafheuvels. Het Verdrag van Malta geeft een richtlijn voor de bescherming van deze waarden.

Reikwijdte

Aan het begrip is binnen de huidige versie van de Richtlijn een apart onderdeel gewijd.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.