Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Asbest

Omschrijving

Verzamelnaam van stoffen die onder de titel asbest staan opgenomen in de Circulaire bodemsanering behorende bij de Wbb.

Reikwijdte

In de huidige versie van de Richtlijn wordt het begrip gebruikt in relatie tot de verwerking van afvalstoffen, de verwerking van grond en of baggerspecie, de nazorg van saneringen en bij de beschrijving van grondstromen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.