Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Asbestbeleid

Omschrijving begrip

Om de gevaren van asbest het hoofd te bieden heeft de wetgever voorschriften en verplichtingen vastgesteld.

Reikwijdte

Het Europese en Nederlandse bodembeschermingsbeleid is in de Richtlijn uitgewerkt, zie [Beleid en regelgeving, asbest].

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.