Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Baggeren

Omschrijving begrip

Verwijderen van slib, specie, zand uit een watergang.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het beleid en de meest voorkomende technieken voor baggeren beschreven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.