Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Baggernauwkeurigheid

Omschrijving begrip

De horizontale en verticale nauwkeurigheid waarmee de te verwijderen waterbodem kan worden gebaggerd.

Reikwijdte

In de Richtlijn is voor dit begrip een getalsmatige invulling gegeven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.