Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Baggernet

Omschrijving begrip

Platform gericht op versterking van het netwerk van kennis en kennissen op het gebied van de omgang met verontreinigde waterbodems en baggerspecie.
Een van de netwerkorganisaties waar in de Richtlijn naar wordt verwezen.

Klik externe linkhier om naar www.baggernet.info te gaan.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.