Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Baggerspecie

Omschrijving begrip

Materiaal dat uit de bodem is vrijgekomen via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte (beheersgebied volgens WvO), daaronder begrepen sediment (het ongeconsolideerde materiaal dat zich (recent) op de waterbodem heeft afgezet) en het residu van de reiniging van baggerspecie.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het beleid en de meest voorkomende technieken voor het verwijderen en de verwerking van baggerspecie uitgebreid behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.