Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Baggerspeciesoort

Omschrijving begrip

Aanduiding voor een type baggerspecie, ingedeeld naar samenstelling.

Reikwijdte

In de Richtlijn staat informatie vermeld over (matig) zandige, kleiige en venige baggerspecie, als ook over zoete en zoute specie vermeld in relatie tot de verwerkingsmogelijkheden ervan.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.