Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bedrijfsafval

Omschrijving begrip

Afval dat bij een bedrijf overblijft.

Reikwijdte

Binnen de Richtlijn komt het begrip zijdelings aan de orde in de vorm van stoffen die in bodem en baggerspecie kunnen voorkomen als gevolg van stortingen en die kunnen vrijkomen bij verwerking van grond, grondwater en/of baggerspecie.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.