Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bedrijvenregeling

Omschrijving begrip

Een subsidieregeling ten behoeve van bodemsanering op in bedrijf zijnde bedrijfsterreinen.

Reikwijdte

In de Richtlijn zijn verwijzingen opgenomen naar het betreffende beleidsblad.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.