Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beheer

Omschrijving begrip

Beheer is enerzijds gericht op het behouden van de bodemkwaliteit en het voorkomen van verspreiding van verontreiniging door het verantwoord omgaan met grond en grondwater. Anderzijds is beheer gericht op een bodemgebruik dat past bij de aanwezige of te realiseren bodemkwaliteit.

Reikwijdte

Binnen de huidige Richtlijn wordt het begrip slechts gebruikt in relatie tot nazorg van bodemverontreinigingen en het ‘onderhouden’ van in-situ methoden/ technieken tot het moment dat de saneringsdoelstelling is bereikt. In de toekomst zal het begrip in bredere betekenis worden uitgerwerkt.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.