Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beheer in situ maatregelen

Omschrijving begrip

Het op een adequate wijze monitoren, evalueren, (bij)sturen en optimaliseren van de aangebrachte saneringssystemen, zodanig dat een regelmatige afstemming plaatsvindt tussen het gerealiseerde en voorspelde saneringsverloop, en de optimale condities worden verkregen voor het realiseren van de gewenste reductie van risico’s tijdens de beheerfase en het op termijn bereiken van de vooraf vastgestelde saneringsdoelstelling.

Reikwijdte

Deze vorm van beheer wordt beschreven in de Richtlijn.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.