Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beheercyclus

Omschrijving begrip

De uit te voeren activiteiten van het nazorgprogramma (meten/controleren, toetsen, evalueren en bijsturen).

Reikwijdte

In de Richtlijn worden de algemene aspecten van de beheercyclus van nazorg bij bodemsaneringen behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.