Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beheergebieden RWS

Omschrijving begrip

Het gebied waarbinnen Rijkswaterstaat verantwoordelijk is voor het waterbeheer, en hiermee ook bevoegd gezag voor verontreinigde waterbodems binnen deze gebieden.

Reikwijdte

De Richtlijn levert geen informatie over de indeling van beheergebieden.

Klik externe linkhier om naar www.rijkswaterstaat.nl te gaan voor informatie over regionale diensten.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.