Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beheergebieden waterschappen

Omschrijving begrip

Het gebied waarbinnen het waterschap verantwoordelijk is voor het waterbeheer.

Reikwijdte

De Richtlijn levert geen informatie over de indeling van de beheergebieden.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.