Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Belanghebbenden

Omschrijving begrip

Belanghebbenden zijn partijen die een rol kunnen spelen of hebben bij water/bodemproblematiek. Hiermee wordt niet een initiatiefnemer, het bevoegd gezag of de probleemoplosser bedoeld. Voorbeelden zijn omwonenden en drinkwaterleidingbedrijven.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt de communicatie naar belanghebben en enkele aan het beheer van saneringen gerelateerde onderwerpen besproken die van belang kunnen zijn voor belanghebbenden.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.