Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleid & Wetgeving

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het Bodembeleid en de bijbehorende wet- en regelgeving uitgebreid beschreven. Landelijke, provinciale en gemeentelijke beleidsstukken kunnen worden gevonden op de websites van de betreffende overheden.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.