Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsstuk

Reikwijdte

In de Richtlijn zijn beschrijvingen opgenomen van de door VROM en door de lagere overheden (provincies en gemeenten) gepubliceerde regelgeving met betrekking tot waterbodem- en landbodembeleid. De beleidsstukken zelf kunnen worden gevonden op de websites van de betreffende overheden.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.