Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beschermingsgebied

Omschrijving begrip

Verzamenaam voor bodembeschermingsgebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en VHR- en EHS-gebieden.

Reikwijdte

Begrip wordt in de Richtlijn alleen gebruikt om de verschillende gebiedstypen te kunnen ordenen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.