Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beschikking

Omschrijving begrip

Een door het bevoegd gezag af te geven document bedoeld als besluit over een door derden voorgenomen aktie. Bijvoorbeeld een beschikking in het kader van de Wbb op een door iniatiefnemer ingediend saneringsplan.

Reikwijdte

Het begrip komt binnen de huidige versie van de Richtlijn slechts zijdelings aan bod als onderdeel van de besluitvorming rond saneringen. Inhoudelijke aspecten rond dit thema zullen in de toekomst aan de Richtlijn worden toegevoegd.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.