Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beschikkingverlener

Omschrijving begrip

Een persoon of instantie (bevoegd gezag) die een beschikking (document bedoeld als besluit over een door derden voorgenomen aktie) verleent.

Reikwijdte

In de Richtlijn kan worden gezocht op de daarvoor relevante informatie.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.