Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Besluit aanwijzing bevoegd gezag gemeenten Wbb

Omschrijving begrip

Dit besluit wijst de gemeenten aan die voor de toepassing van de Wet bodembescherming worden gelijkgesteld met een provincie. Naast de vier grote steden - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - zijn de volgende gemeenten bevoegd gezag Wbb: Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Arnhem, Breda, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, 's Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Tilburg, Venlo, Zaanstad en Zwolle. Het besluit is in werking getreden op 12 december 2000.

Reikwijdte

In de Richtlijn is geen informatie met betrekking tot dit onderwerp opgenomen. In de Richtlijn is van elk bevoegd gezag een beleidsblad opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.