Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Besluit bodemkwaliteit

Omschrijving begrip

Een Besluit waarin de doelstellingen van het bodembeleid ten aanzien van bouwstoffen en grond & baggerspecie zijn vastgelegd in één samenhangend beleidskader. Het besluit treedt in januari 2008 in werking.

Reikwijdte

In de Richtlijn is een korte omschrijving opgenomen en zijn verwijzingen opgenomen naar het betreffende beleidsblad. Dit wordt nader ingevuld zodra het besluit in werking treedt.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.