Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Besluit financiële bepalingen bodemsanering

Omschrijving begrip

Een besluit dat invulling geeft aan de financiële bepalingen uit de Wet bodembescherming die betrekking hebben op de budgetverlening aan de bevoegde overheden. Verder zijn de subsidievoorschriften voor de sanering van bedrijfsterreinen opgenomen in dit Besluit. Het besluit is in werking getreden op 16 december 2005.

Reikwijdte

In de Richtlijn is een korte omschrijving opgenomen en zijn verwijzingen opgenomen naar relevante bronnen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.