Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Besluit lozen buiten inrichtingen

Omschrijving begrip

Dit besluit bevat regels voor een groot aantal categorieën van lozingen die het gevolg zijn van activiteiten die plaatsvinden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer.

Reikwijdte

Het Besluit lozen buiten inrichtingen wordt in detail beschreven in de Richtlijn, zie [Beleidsblad Besluit lozen buiten inrichtingen].

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.