Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Omschrijving begrip

De AMvB Melden is gericht op het afgeven, ontvangen en vervoeren van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

Reikwijdte

De AMvB wordt in detail beschreven in de Richtlijn, zie [Beleidsblad Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen].

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.