Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Besluit overige niet-meldingsplichtige gevallen

Omschrijving begrip

Dit besluit is een uitzondering op artikel 28 van de Wet bodembescherming. De bij dit besluit geregelde uitzonderingen zijn: gevallen waarin andere wetten voorschrijven dat de resultaten van bodemonderzoek aan het bevoegde gezag worden overlegd, uitvoering van openbare werken en baggerwerkzaamheden en licht verontreinigde bagger. Het besluit is in werking vanaf 29 november 1994.

Reikwijdte

In de Richtlijn is geen informatie opgenomen met betrekking tot dit begrip.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.