Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa)

Omschrijving begrip

In het Besluit is het stortverbod geregeld voor bouw- en sloopafval en residuen afkomstig van het bewerken van bouw- en sloopafval alsmede voor zeefzand, straalgrit en houtafval.

Reikwijdte

Het besluit is beschreven in het [Beleidsblad Storten]. Rijkswaterstaat/Bodem+ is voor het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) aangewezen als instantie die de reinigbaarheid beoordeelt van verontreinigde grond.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.