Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Besluit uniforme saneringen (BUS)

Omschrijving begrip

Een landelijke uniforme regeling die het mogelijk maakt eenvoudige saneringen in korte tijd af te ronden. Een regeling die geldt voor uniforme saneringen van mobiele en immobiele verontreinigingen en bij het tijdelijk uitplaatsen van licht tot matig verontreinigde grond en voor saneringen in het projectgebied De Kempen. B84

Reikwijdte

In de Richtlijn is een korte omschrijving opgenomen en zijn verwijzingen opgenomen naar het betreffende beleidsblad.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.