Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen

Omschrijving begrip

Besluit met regels voor verplicht bodemonderzoek op bedrijfsterreinen. Het besluit verplicht een groot aantal bedrijfsgroepen tot een verkennend onderzoek naar bodemverontreiniging van bedrijfsterreinen waar op 31 december 1989 een potentieel verontreinigend bedrijf was gevestigd. Sinds 16 december 2000 vallen ook opvolgers van deze bedrijven onder dit besluit. Het besluit is in werking getreden op 25 september 1993

Reikwijdte

In de Richtlijn is geen informatie met betrekking tot dit onderwerp opgenomen. In de toekomstige uitbreiding van de Richtlijn wordt aandacht besteed aan dit onderwerp.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.