Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Besluitvorming

Omschrijving begrip

--

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het begrip alleen gebruikt voor de ordening van andere begrippen. In de Richtlijn zijn schemas opgenomen die het besluitvormingsproces op hoofdlijnen beschrijven. Deze schemas zullen worden uitgebreid en geactualiseerd.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.