Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Besluitvormingsproces AWB

Omschrijving begrip

Het proces om te komen tot een besluit in het kader van de Algemene wet Bestuursrecht.

Reikwijdte

De Awb procedure wordt gevolgd bij aanvragen van beschikkingen ernst en spoedeisendheid, saneringsplan. evaluatieverslag en nazorgplan. In de Richtlijn wordt het begrip alleen gebruikt voor de ordening van andere begrippen. Inhoudelijke aspecten rond het begrip zullen in de toekomst aan de Richtlijn worden toegevoegd.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.